Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Despre noi

Ca biserică a lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:2), suntem parte a mişcării penticostale din întreaga lume. Aceasta a fost numită oficial “mişcarea timpului nostru, care creşte cel mai rapid”. Ea numără astăzi mai mult de 500 de milioane de creştini activi. În America Latină, Africa şi Asia această mişcarea  este din punct de vedere teritorial, cea mai mare credinţă a bisericii creştine evanghelice. Mişcarea penticostală din Germania îşi trage originile preponderent din trezirile spirituale şi vindecările divine de la sfârsitul secolului al XIX-lea. Ramurile şi Bisericile lor sunt prin urmare cunoscute sub nume diferite. În prezent Biserica lui Dumnezeu există în 159 de ţări şi s-a extins la aproximativ 10 milioane de credincioşi, devenind una dintre cele mai mari biserici penticostale. Ceea ce este caracteristic bisericii lui Dumnezeu până în zilele noastre, este că lasă mare libertate Duhului Sfânt în adunări şi subliniază un stil de viaţă biblic.

Noi ne-am constituit ca o Biserică care îşi acoperă cheltuielile proprii prin donaţii financiare. Doctrina noastră se bazează exclusiv pe Biblie. Ea are ca fundament angajamentul de credinţă evanghelică. Noi credem că din adevărata Biserică a lui Isus fac parte oamenii născuţi din nou, aparţinând oricărei biserici sau adunări care crede în Biblie. Extrapolat la întrega istorie a Bisericii, noi constituim doar o veriga dintr-un lanţ de mişcări spirituale date de Dumnezeu de-a lungul secolelor, începând cu fondarea primei adunări din Ierusalim la Rusalii (Fapte 2).